Personeelshandboek samenstellen

In een personeelshandboek legt u arbeidsvoorwaarden, gedrag en interne richtlijnen vast. Een nuttige aanvulling op de arbeidsovereenkomst die je met medewerkers aangaat. Zeker wanneer je geen cao volgt of wilt volgen, biedt een handboek duidelijkheid en juridische zekerheid.

Personeelshandboek samenstellen

HRM Arena stelt personeelshandboeken samen of past handboeken aan. Uiteraard doen we dit in samenwerking met onze opdrachtgevers. Bestaande arbeidsvoorwaarden of cao’s vormen het uitgangspunt. Ook kunnen we handboeken benchmarken. In het handboek kun je onder meer afspraken vastleggen over:

  • Werk- en pauzetijden
  • Verzuim en ziekteverzuim
  • Thuiswerken
  • Overurenregeling
  • Verlofregelingen
  • Arbeidsomstandigheden en regels
  • Gebruik van bedrijfsmiddelen
  • Gebruik van internet en sociale media
  • Personeelshandboek als onderdeel van overeenkoms

Het is mogelijk om een personeelshandboek onderdeel te maken van de arbeidsovereenkomst. HRM Arena adviseert je hoe je dit doet en formaliseert.

Ook is het mogelijk om je gegevens achter te laten voor het aanmelden van een vraag over personeelshandboeken.