Arbeidsbemiddeling voor uw organisatie

Ondernemen betekent kansen grijpen maar juist ook risico’s proberen uit te sluiten. Voor jouw organisatie, groot of klein, is het dan ook van belang dat je een aantal betrouwbare partners om je heen verzamelt die elk op hun eigen gebied en vanuit hun eigen specialisme je organisatie kunnen ondersteunen en bepaalde werkzaamheden voor je uit handen kunnen nemen.

HRM-Arena is een dergelijke betrouwbare partner bij de instroom van nieuw personeel. Wij zijn specialist op het gebied van werving en selectie van personeel voor MBO en HBO functies. Maatwerk is hierbij ons uitgangspunt.

De aanname kan plaatsvinden door rechtstreeks een contract aan te gaan met de nieuwe werknemer, via detachering of via de inzet van een Interim Professional. De manier van instroom van een kandidaat is dan ook flexibel maar altijd met de kwaliteit van een grondige werving en selectie procedure. Wij kunnen je deskundig assisteren bij het invullen van je vacatures. Belangrijk is het om hierbij te vermelden dat wij werken op basis van no cure no pay!

Na een inventarisatie van je wensen blijven je vacatures continu onder onze aandacht waardoor werven en selecteren voor ons een doorlopend proces is en de instroom van nieuwe medewerkers wordt gewaarborgd.

HRM-Arena hecht grote waarde aan een duidelijke omschrijving van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden die horen bij je vacature. Daarnaast is kennis van jouw organisatie onontbeerlijk. Wij maken graag een afspraak om de functie door te spreken alvorens voor je te gaan werven en selecteren.

Indien je aan de rechterzijde op arbeidsbemiddeling klikt zie je met welke diensten HRM Arena je kan ontzorgen.