Coaching

Coaching bevordert het behalen van concrete resultaten, passend binnen de bedrijfsdoelstellingen. HRM Arena coacht medewerkers in hun professionele ontwikkeling. Coaching is zinvol in situaties waar het functioneren van een medewerker verbetert kan worden. Bijvoorbeeld wanneer een medewerker zijn werkzaamheden gemakkelijker kan uitvoeren maar niet weet hoe hij dit moet aanpakken.

Het proces van Coaching

Kort en bondig: de coach stelt voornamelijk vragen en spiegelt de antwoorden. Het is de bedoeling om de ander aan het denken te zetten die daardoor in beweging komt! Dus een verschuiving van denken naar doen.

Doelformulering

De gecoachte dient na te denken over hetgeen hij of zij anders wil. Verheldering van doel en context door specifiek te zijn over plaats, tijdstip en mensen met wie die persoon het doel wil bereiken maakt het concreet. Ook het in kaart brengen van het specifieke gedrag van de gecoachte in die context, de mogelijke effecten en de koppeling aan de eigen waarden is van belang.

In een traject komen de volgende zaken aan de orde: 

  • Toekomst visualisering

  • Lessen uit het verleden

  • Het benodigde zelfbeeld

Ook is het mogelijk om je gegevens achter te laten voor het aanmelden van een traject of het verkrijgen van meer informatie. Wij nemen dan contact met je op.