Detachering

Doel

Het doel van detachering is om tijdelijke werkzaamheden op te vangen, bijvoorbeeld projectwerkzaamheden, vervanging van zieke of zwangere werknemers, tijdelijke tekorten aan fte's of seizoensarbeid voor een vooraf bepaalde periode. Vanzelfsprekend bestaat de mogelijkheid om de arbeidskracht uiteindelijk zelf in dienst te nemen.

Uw voordelen

  • De werknemer staat niet op je loonlijst
  • Op basis van detacheren ontstaat de mogelijkheid tot de flexibele inzet van (specialistisch) personeel
  • Continuïteit
  • Meer binding met de werknemer
  • Geen ziekte risico werkgeverschap
  • Geen werkgeversverplichtingen
  • Er is sprake van een verlengde proefperiode
  • Begeleiding en administratie in handen van HRM Arena
  • Overname is mogelijk
  • HRM Arena werkt op basis van no cure no pay

Inhoud

In opdracht van jou als werkgever werft en selecteert HRM Arena een arbeidskracht, die op basis van een contract voor bepaalde tijd in dienst treedt bij HRM Arena om vervolgens op basis van een opdracht ter beschikking te worden gesteld. HRM Arena factureert wekelijks een tarief op basis van overeengekomen uren.

Afkoop

Afkoop is het door jou als werkgever overnemen van een detacheringsmedewerker van HRM Arena vóórdat een vooraf bepaalde periode is verstreken. Het is mogelijk om tijdens de opdracht de kandidaat over te nemen.

Tarief

In het uiteindelijke tarief zijn de volgende zaken verwerkt; het bruto salaris, werkgeverslasten, verzuim, reserveringen voor vrije dagen en de bemiddelingsfee van HRM Arena. Niet opgenomen zijn de reiskosten en eventuele onkostenvergoedingen. Alle arbeidsrechtelijke risico's liggen bij HRM Arena.

Ook is het mogelijk om je gegevens achter te laten voor het aanmelden van een vacature. Wij nemen dan contact met je op.