Interim management

Doel

Het doel van het inzetten van een interim professional is het tijdelijk ondersteunen van het management of ondersteuning bieden in tijden van veranderingsprocessen, kostenbeheersing, kwaliteitsverbetering, hernieuwde marktoriëntatie of crisissituaties die kunnen resulteren in herstructurering of de tijdelijke ondersteuning van organisaties.

Het inzetten van een interim professional kan dergelijke processen in goede banen leiden. Het inzetten van interim management is een effectief instrument bij veranderingsprocessen of reorganisaties, maar ook in overbruggingssituaties. Bij het wegvallen van een leidinggevende zorgt een interim manager voor de noodzakelijke continuïteit binnen de organisatie. Afhankelijk van de behoefte van de opdrachtgever kunnen interim managers of specialisten op een bepaald vakgebied ingezet worden als (algemeen) directeur, functioneel manager of interim controller, technisch projectleider, businessanalist, hoofd personeelszaken, HR business partner, HR adviseur, marketingspecialist, etc.

De voordelen

  • De inzet van een interim professional is snel en flexibel
  • Snel bereiken van doelstellingen
  • Hoge mate van specialisatie
  • Tijdelijk aantrekken van externe kennis
  • In tijd beperkt verbonden aan je organisatie
  • Begeleiding van de interim professional door HRM Arena waardoor je over nog meer expertise kunt beschikken
  • De interimmer heeft een onafhankelijke en onbevooroordeelde blik op de organisatie. Hij of zij kan emotioneel moeilijke beslissingen nemen
  • Een interimmer is niet afhankelijk van personen en/of processen. Hij of zij kan de lastige vragen stellen die niemand anders stelt

Inhoud

Op grond van een grondige analyse van de problematiek worden doelstelling en een plan van aanpak, inclusief de verwachte duur van de opdracht, tijdsinzet per week en globale honorering vastgelegd.Vervolgens worden één of meerdere kandidaten, die aan het gezamenlijk opgestelde (competentie)profiel voldoen, geselecteerd en voorgesteld. De interim professional wordt op de hoogte gebracht van de doelstelling, het plan van aanpak en de overige voorwaarden. Hij of zij geeft zijn of haar visie op de problematiek in een persoonlijk gesprek met de inlenende organisatie. De inlenende organisatie beslist, in nauwe samenwerking met HRM Arena of de voorgestelde interim professional de juiste kandidaat is voor de opdracht.

Tijdens de looptijd van de opdracht evalueert de interim professional regelmatig met HRM Arena en de opdrachtgever. In het proces zijn vaste evaluatie- en controlemomenten ingebouwd. Na afloop van de opdracht vindt een eindevaluatie plaats.

Ook is het mogelijk om je gegevens achter te laten voor het aanmelden van een vraag over interim management.