MKB en personeel

Als ondernemer doe je je personeelszaken er zelf bij terwijl je eigenlijk datgene wilt doen waar je hart ligt: ondernemen. HRM Arena biedt maatwerk oplossingen voor het MKB voor alle P&O zaken waar je als ondernemer mee te maken krijgt. Oplossingen die passen bij de doelstellingen van je organisatie met een aanpak die zich laat kenmerken door:

 • Grote betrokkenheid bij de bedrijfsvoering en specifieke problematiek
 • Korte lijnen, snelle terugkoppeling, kordate aanpak
 • Streven naar een lange termijn relatie
 • Een frisse blik op de personele uitdagingen waar je je voor gesteld ziet
 • Doen wat we zeggen en zeggen wat we doen

 Vormen van dienstverlening:

 • Incidenteel advies (tegen een vooraf vastgesteld uurtarief of op basis van een offerte)
 • Personeelsmanagement 'op afroep'
 • Jaarabonnement met een overeengekomen aantal uren dienstverlening per jaar
 • Quickscan P&O: een snelle analyse van uw personeelsbeleid + advies voor de meest effectieve aanpak

Ondersteuning / Advies bij / Uitvoering van:

 • Werving en Selectie nieuwe medewerkers
 • Opstellen van arbeidsovereenkomsten
 • Opstellen van een personeelshandboek
 • Het inrichten van je personeelsafdeling
 • Het ontwikkelen van personeelsbeleid
 • Het oplossen van interne problemen of bemiddeling bij conflicten
 • Re-integratie van langdurige zieke medewerkers
 • Interim management, opvullen tijdelijke onderbezetting van uw personeelsafdeling
 • Begeleiding bij outplacement trajecten
 • Beëindiging van dienstverband(en) (ontslag) 

Heeft je organisatie ook in toenemende mate behoefte aan professioneel en vakkundig personeelsadvies zodat je je kunt blijven focussen op je klant? HRM Arena staat garant voor maatwerkoplossingen die recht doen aan je ondernemerszin.
Ook is het mogelijk om je gegevens achter te laten voor het aanmelden van een vraag over MKB en personeel.