Outplacement

Een goed alternatief voor een tijdrovende en vaak onprettige ontslagprocedure, is het opstarten en uitvoeren van een outplacement. De medewerker die het betreft, wordt gedurende een overeengekomen periode begeleid bij het zoeken naar een andere werkkring. Een sociale manier om afscheid te nemen van een medewerker. Heb je op korte termijn één of meerdere medewerkers die je een outplacement traject wilt aanbieden, dan regelt HRM Arena alles voor je.

Het traject

Een outplacementtraject bestaat uit een aantal fasen die afhankelijk van de situatie van de werknemers meer of minder uitgebreid doorlopen worden:

  • Verwerking
  • Zelfonderzoek
  • Sollicitatietraining
  • Het zoeken naar een baan

Ook is het mogelijk om je gegevens achter te laten voor het aanmelden van een outplacement traject of het stellen van een vraag over outplacement.