Verzuim

Ziekteverzuim kan verschillende oorzaken hebben. Soms is het effectief om de bedrijfsarts actie te laten nemen, soms is de manager de aangewezen persoon of soms ook anderen. Door de juiste middelen in te zetten kan het verzuim op een passende manier worden aangepakt.

Om ziekteverzuim op de juiste manier aan te pakken is inzicht nodig in de cijfers. Is er veel langdurig verzuim of verzuimen medewerkers juist korter maar vaker? Zijn er specifieke momenten aan te wijzen wanneer er extra wordt verzuimd? Met de antwoorden op dergelijke vragen kan een start worden gemaakt met de juiste aanpak van het verzuim.

Organisaties zullen altijd te maken krijgen met ziekteverzuim: mensen worden nu eenmaal wel eens ziek. Als uit de gegevens blijkt dat de verzuimduur gemiddeld hoog is, kan er sprake zijn van uitval door ernstige lichamelijke of geestelijke klachten. Maar het kan zijn dat de werksfeer niet optimaal is of dat er stresssituaties zijn op het werk. Dat brengt mensen er toe om langduriger te verzuimen.

Een hoge verzuimfrequentie kan duiden op het opnemen van baaldagen, gebrekkig toezicht of weinig betrokkenheid van management en medewerkers bij de organisatie. Hoe dieper je in de verzuimgegevens duikt, hoe dichter je bij individuele gevallen komt. Zo kan soms blijken dat een hoog verzuim veroorzaakt wordt door enkele personeelsleden in een organisatieonderdeel. Maar ook kan blijken dat juist veel personeelsleden kortdurend verzuimen.

HRM Arena heeft in de loop der jaren uitgebreide kennis rondom verzuim, verzuim preventie en verzuim reductie opgebouwd. Daarnaast verzorgen wij trainingen waardoor je weet binnen welke wettelijke kaders je dient te handelen en hoe je om kunt gaan met verzuimende medewerkers om zodoende het verzuim te reduceren.

Ook is het mogelijk om je gegevens achter te laten voor het aanmelden van een vraag over verzuim.