Verzuimpreventie training

Heeft je organisatie een helder beleid op het gebied van verzuim en verzuimpreventie? De ervaring leert dat het belangrijk is je medewerkers inzicht te geven in je beleid en ze actief te betrekken in je streven om verzuim terug te dringen. Kennis, inzicht, verantwoordelijkheid en veiligheid zijn de belangrijkste aspecten binnen een organisatie om verzuim terug te dringen.

Je wilt je medewerkers immers meenemen in je doel en organisatienorm. Het is meestal niet nodig om een cultuuromslag teweeg te brengen. Soms ook wel. Of dit bij jouw organisatie of bedrijf het geval is, kunnen wij na een uitgebreid intakegesprek vaststellen.

Voor wie?

Voor alle bedrijven die hoog verzuim willen voorkomen of verzuim willen terugdringen. Voor bedrijven die medewerkers willen stimuleren en professionaliseren.

Wie leert wat?

Leidinggevenden

 • Verschillende typen verzuim
 • Verschillende oorzaken van verzuim
 • Rechten en plichten van zowel de werkgever als de werknemer
 • Huidige wetgeving
 • Het voorkomen van verzuim
 • Het herkennen van dreigend verzuim
 • Het oefenen van gesprekstechnieken
 • Het verschil tussen ziek en arbeidsongeschikt zijn

Medewerkers

De training voor medewerkers is bedoeld om hen:

 • Inzicht te geven in de rechten en plichten die zij hebben rondom verzuim
 • Bewust te maken van de consequenties voor hun collega’s en werkgever als zij zich frequent ziekmelden
 • Inzicht te geven in wat het verschil is tussen ziek en arbeidsongeschikt zijn
 • Inzicht te geven in de mogelijkheden als er zich problemen voordoen

Ook is het mogelijk om je gegevens achter te laten voor het aanmelden van een vraag over verzuimpreventie of over deze training.