Verzuimbegeleiding

Naast een goed Arbo beleid, is het noodzakelijk om een ziekteverzuimbeleid te voeren dat past bij de verzuimproblematiek in de organisatie. Een zieke medewerker kost anderhalf tot tweeënhalf keer zoveel als zijn bruto-loonkosten. Als de zieke medewerker niet binnen twee jaar gereïntegreerd wordt, zal bovendien (voor grotere) organisaties de WIA -premie worden verhoogd voor alle werknemers.

Kortom, de aandacht voor Arbo en verzuimpreventie biedt de volgende voordelen:

  • Veiligere, gezondere en plezierige werkomgeving voor alle medewerkers
  • Lagere kosten door minder verzuim, ongevallen en arbeidsongeschiktheid
  • Minder productieverlies en een betere planning van het werk
  • Vermindering van het ziekteverzuim en een hogere arbeidsproductiviteit
  • Aantrekkelijke werkgever door goed personeelsbeleid
  • Minder personeelsverloop, leukere werkgever waar mensen graag willen werken
  • Imagoverbetering bij relaties, klanten en (eventuele) aandeelhouder(s)
  • Voorkomen van loonsancties door het UWV

HRM Arena kan samen met jou een passend verzuimbeleid en verzuimprocedure ontwikkelen. Indien een medewerker langdurig ziek/arbeidsongeschikt is, begeleiden wij deze medewerker bij de terugkeer in het arbeidsproces. Dit alles in nauwe samenwerking met je arbodienst en het UWV.

HRM Arena is overtuigd van het gegeven dat verzuim een keuze is. De keuze van een medewerker om wel of niet te komen werken of wel of niet te kiezen voor arbeidsverzuim. Het is een keuzeproces waarbij je als werkgever met de juiste begeleiding doorslaggevende invloed kunt uitoefenen.

Ook is het mogelijk om je gegevens achter te laten voor het aanmelden van een vraag over verzuimbegeleiding.