Luchtvaartmaatschappij KLM is één van de bedrijven die een fte-reductie heeft aangekondigd om de uitzonderlijke situatie als gevolg van het coronavirus het hoofd te bieden. Overweeg je om KLM te volgen en tijdelijke contracten te schrappen, let dan op de volgende aandachtspunten.

Aanzeggen

Tijdelijke arbeidsovereenkomsten van zes maanden of langer moeten uiterlijk één maand voor afloop van het contract worden aangezegd. Dit betekent dat aan de werknemer schriftelijk moet worden medegedeeld dat het contract na het einde ervan niet wordt voortgezet. Als je niet of te laat aanzegt, dan ben je de aanzegvergoeding aan de werknemer verschuldigd (als de werknemer daar aanspraak op maakt). De aanzegvergoeding is gelijk aan een bruto maandsalaris als de werkgever helemaal niet aanzegt en pro rata als de werkgever te laat aanzegt.

Transitievergoeding

Houd rekening met de transitievergoeding. Bij het beëindigen of niet voortzetten van een arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever moet een transitievergoeding aan de werknemer worden betaald. De transitievergoeding is gelijk aan 1/3 maandsalaris per gewerkt dienstjaar, pro rata voor een gedeelte van een dienstjaar. Gebruik rekentools om de hoogte te berekenen. Bijvoorbeeld: https://www.berekenhet.nl/ontslag/transitievergoeding-berekenen.html

Uitbetaling vakantiedagen en vakantiegeld

Bij de beëindiging van een dienstverband moet aan de werknemer de opgebouwde niet genoten vakantiedagen worden uitbetaald. Ook het tot dan toe opgebouwde vakantiegeld zal bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst uitbetaald moeten worden.

Winstdeling, bonusregeling, dertiende maand

Aanspraken die werknemers gedurende hun dienstverband opbouwen, zoals winstdelingsregelingen, bonusregelingen en bijvoorbeeld een dertiende maand, zullen met de werknemer moeten worden afgerekend als de arbeidsovereenkomst eindigt.

Liquiditeit

De maatregel om tijdelijke contracten niet te verlengen leidt tot een verlaging van de (loon)kosten, maar legt wel druk op de liquiditeit omdat met de werknemers wiens contract niet wordt verlengd moet worden afgerekend. Daar moet wel rekening mee worden gehouden.

Bron: XpertHR