Maatregelen corona verlengd tot 20 mei

Handen wassen, zoveel mogelijk thuisblijven, thuiswerken, afstand houden. Verlenging coronamaatregelen tot 20 mei. Voorzichtig meer ruimte voor kinderen en jongeren. Scholen in het basisonderwijs, inclusief het speciaal (basis)onderwijs, de dag- en gastouderopvang open op 11 mei. Kinderen kunnen naar de buitenschoolse opvang op dagen dat zij naar school gaan.

  • Basisscholen in het primair onderwijs halveren de groepsgrootte in de klas; kinderen gaan daarbij ongeveer 50% van de tijd naar school. De andere helft van de tijd volgen zij onderwijs op afstand.
  • De praktische invulling van dit principe ligt de komende tijd bij de scholen. Zij gaan dit verder uitwerken; daarbij kunnen verschillen tussen scholen ontstaan. Scholen informeren ouders over wat dit voor het onderwijs van hun kinderen precies betekent.
  • Het speciaal onderwijs in de basisschoolleeftijd gaat 100% open.
  • Ouders wordt opgeroepen kinderen zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar school of opvang te brengen om zo het openbaar vervoer te ontlasten.
  • Scholen in het voortgezet onderwijs kunnen voorbereidingen treffen zodat leerlingen in het voortgezet onderwijs vanaf dinsdag 2 juni weer (deels) naar school kunnen.