Mag ik mijn medewerker ander werk laten doen?

Dat is in deze situatie wel heel reëel. Het beste is dat het andere werk zo dicht als mogelijk tegen het eigen werk aan ligt. Het is handig een en ander wel vast te leggen. Dit hoeft niet heel ‘zwaar’, een email waarin het vastgelegd wordt zal voldoende zijn.

Geen opvang kinderen, en nu? Mijn werknemer heeft geen kinderopvang meer en kan dus niet komen werken, en nu?

In Nederland kennen we een aantal vormen van verlof. Deze dienen gebruikt te worden op de manier waarvoor het verlof bedoeld is. Calamiteitenverlof is inmiddels niet meer aan de orde, hierbij kan men kortdurend verlof opnemen voor een plotseling optredende onvoorziene omstandigheid. Dat is inmiddels voorbij. Daarnaast kennen we zorgverlof, maar er hoeft geen zorg verleend te worden. Dan blijven er in principe drie mogelijkheden over:

Probeer in goed overleg tot een passende oplossing te komen.

Meer weten?

blijfgezond