Verlof voor medewerker die door Corona vast in Spanje zit? Verlof opnemen of risic werkgever?

Als een medewerker voor het werk in Spanje is, moet het loon doorbetaald worden. Als dit om een privévakantie gaat geldt de wettelijke regel dat het loon doorbetaald moet worden, behalve als de oorzaak van het niet werken in de risicosfeer van de werknemer ligt. Als iemand voor privézaken in Spanje was, dan hoeft het loon in principe niet te worden doorbetaald. Maar als goed werkgever wordt wel van je verwacht om met de werknemer mee te denken. Misschien kan de werknemer ‘thuiswerken’ in Spanje? Misschien kan een afspraak worden gemaakt dat de werknemer zijn verlofdagen opneemt en dat de werkgever daarna het loon (gedeeltelijk) doorbetaalt?

Meer weten? Info@hrm-arena.nl