Mag ik medewerkers ontslaan als ik door het coronavirus minder werk heb?

Ja, dat kan. Structurele werkvermindering, is de reden voor ontslag om bedrijfseconomische redenen. Je kunt proberen met medewerkers afspraken te maken over beëindiging van het dienstverband in onderling overleg. Lukt dat niet, dan zul je toestemming aan het UWV moeten vragen om te mogen ontslaan. Vanwege de vaak acute en vermoedelijk en hopelijk kortdurende situatie bij corona is het aanvragen van werktijdverkorting ook het overwegen waard. Denk echter wel aan de implicaties voor de NOW regeling.

Een werknemer heeft lichte keelpijn. Moet zij verplicht thuisblijven?

Als werkgever heb je de plicht om als goed werkgever op te treden. Dat betekent dat je overheidsmaatregelen moet opvolgen. Bij twijfel kun je de vraag voorleggen aan de bedrijfsarts.

Werknemers informeren dat een collega besmet is?

Je mag niet laten weten dat een bepaalde werknemer besmet is met het coronavirus. Je mag wel in het algemeen bekendmaken dat een werknemer het virus heeft. De berichtgeving mag niet herleidbaar zijn tot een bepaalde werknemer. De werknemer mag wel zelf aan collega’s vertellen dat hij of zij het virus heeft, als werkgever mag je dit niet registreren.

Meer weten?

#blijfgezond