Werknemer op andere locatie bij andere klant laten werken?

Een klant gaat dicht, werkneemster kan daar op locatie niet meer schoonmaken maar wel bij een andere klant. Deze klant zit 8 km verder dan waar zij nu werkt. Zij weigert, wat zijn de mogelijkheden? Mogen wij in deze situatie een medewerker op een andere locatie laten werken?

Ja, dat mag. Als werkgever heb je instructierecht. Werkgever mag bepalen hoe, wat en waar het werk wordt verricht. Dat moet natuurlijk wel redelijk zijn. De werkgever heeft werk beschikbaar op een locatie 8 km verderop, dan is dat een redelijke instructie. Als de werknemer weigert, dan is het goed om de werknemer te vragen waarom dat is. Als dat goede redenen zijn, dan moet kun je heroverwegen, of op zoek gaan naar een oplossing. Als de afstand het probleem is, dan zou je als werkgever bijvoorbeeld tijdelijk een elektrische fiets ter beschikking kunnen stellen of iemand zou de werknemer op kunnen halen. Of reiskosten voor het openbaar vervoer kunnen aanbieden. Als je goede oplossingen hebt geboden en werknemer blijft weigeren, dan ben je als werkgever geen loon verschuldigd; het risico van het niet werken ligt dan in de risicosfeer van de werknemer.

Meer weten?

#blijfgezond