Vaste reiskostenvergoedingen kunnen onbelast doorlopen

Werkgevers mogen de vaste reiskostenvergoedingen onbelast blijven uitbetalen, heeft de staatssecretaris van Financiën besloten. Voor reiskosten met een vast en gelijkmatig karakter bestaat de mogelijkheid een vaste onbelaste vergoeding af te spreken, bijvoorbeeld voor het woonwerktraject. Voor veel werknemers is het reispatroon verander sinds de maatregelen rondom de coronacrisis. Die verandering kan meebrengen dat een werkgever de vaste reiskostenvergoeding moet aanpassen of geheel of gedeeltelijk tot het loon moet rekenen.

De staatssecretaris van financiën:

‘Ik keur voor zoveel nodig goed dat een werkgever gedurende de werking van
dit besluit voor een vaste reiskostenvergoeding geen gevolgen verbindt aan een wijziging in het reispatroon van een werknemer.’