De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) komt er aan. Deze nieuwe wet beoogt, zoals de naam al aangeeft, de arbeidsmarkt meer in balans te brengen. De bedoeling is om de kloof tussen flexibele arbeidsrelaties en vaste arbeidsrelaties te verkleinen. Op 28 mei jl. is deze nieuwe wet aangenomen in de eerste kamer. Met ingang van 1 januari 2020 zal deze nieuwe wet in werking treden.

De WAB brengt wijzigingen voor:

 1. Ketenregeling
 2. Oproepovereenkomst
 3. Payrolling
 4. WW-premiedifferentiatie
 5. Ontslaggrondenstelsel: toevoeging cumulatiegrond (i-grond)
 6. Transitievergoeding

In de komende weken een overzicht van de wijzigingen die de WAB met zich mee gaat brengen.

Ad.1)    De ketenregeling

De maximale duur van de ketenbepaling gaat weer naar drie jaar. Er kunnen dan weer maximaal drie contracten in maximaal drie jaar worden aangegaan zonder dat er een contract voor onbepaalde tijd ontstaat. Tenzij de huidige termijn van twee jaar in de cao of de arbeidsvoorwaardenregeling staat vermeld, want dan heeft deze voorrang.

De maximale tussenpoos waarbij de keten niet wordt doorbroken blijft standaard zes maanden. De tussenperiode kan bij cao worden verkort naar drie maanden bij terugkerend tijdelijk werk dat maximaal negen maanden per jaar kan worden gedaan (dit is nu al mogelijk bij seizoensarbeid).

Er komt een uitzondering op de ketenregeling voor invalkrachten in het primair onderwijs die invallen wegens ziekte.

Voorbeeld 1.
 • 1ste arbeidsovereenkomst (6 mnd) van 1 april 2018 tot 1 oktober 2018
 • 2de arbeidsovereenkomst (12 mnd) van 1 oktober 2018 tot 1 oktober 2019
 • 3de arbeidsovereenkomst (12 mnd) van 1 oktober 2019 tot 1 oktober 2020

Gevolg WAB: geen arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaan; moment waarop 24 mnd worden overschreden ligt na 1 januari 2020

Voorbeeld 2.
 • 1ste arbeidsovereenkomst (12 mnd) van 1 oktober 2018 tot 1 oktober 2019
 • 2de arbeidsovereenkomst (18 mnd) van 1 oktober 2019 tot 1 april 2021

Gevolg WAB: geen arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaan; moment waarop 24 mnd worden overschreden ligt na 1 januari 2020

Voorbeeld 3.
  • 1ste arbeidsovereenkomst (12 mnd) van 1 oktober 2017 tot 1 oktober 2018
  • 2de arbeidsovereenkomst (14 mnd) van 1 oktober 2018 tot 1 december 2019

Gevolg WAB:Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd op basis van huidige ketenregeling per 1 oktober 2019 (overschrijding 2 jaar).

Door de verruiming in de ketenregeling zal het voor werkgevers makkelijker worden om personeel flexibel in te zetten zonder gebruik te maken van uitzendbureaus. Werkgevers hebben langer de tijd om te beoordelen of een positie wel of niet structureel ingevuld kan worden. Voor medewerkers geeft het de mogelijkheid om ook zonder tussenkomst van een intermediair bij een werkgever aan de slag te gaan.

Over een paar dagen deel twee over de WAB. Wil je weten wat de WAB voor je bedrijf betekent? Neem contact met ons op, wij komen graag een toelichting geven.