Werktijdverkorting en Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

  • sterk vereenvoudigd aanvraagproces;
  • WW rechten van werknemers komen niet in het gedrang;
  • minimaal 20% verwacht omzetverlies;
  • 3 maanden tegemoetkoming in loonkosten voor maximaal 90%;
  • de tegemoetkoming kan eenmalig voor drie maanden verlengd worden;
  • werkgever dient 100% van het loon te betalen;
  • ontslag werknemers tijdens tegemoetkoming niet toegestaan;
  • tegemoetkoming geldt voor vaste en voor flexibele werknemers;
  • UWV geeft in eerste instantie een voorschot van 80%.

Heb jij een vraag over hoe je moet omgaan met je personeel of hoe jij nu het beste kunt werken, neem dan contact met ons op: Samen staan we sterker!

Blijf gezond