Voor wie:

De training Functionering-, en beoordelingsgesprekken is bestemd voor leidinggevenden, HR-managers en medewerkers, die op een constructieve en inspirerende manier functionering- en beoordelingsgesprekken willen voeren.

Duur:

1 Dag
.

Deelnemers:

Maximaal 8

Voor de één een verplicht nummer. Voor de ander een kans, een moment om op een constructieve manier feedback te geven. Maar ook om verbeterpunten en loopbaanontwikkeling te bespreken, blinde vlekken inzichtelijk te maken of om gedrag te veranderen. Deze training heeft naast een theoretisch kader zeer veel momenten om ook daadwerkelijk met een acteur te kunnen oefenen in het voeren van gesprekken door middel van ingebrachte casuïstiek.

We staan stil bij zaken als:

  • Waarom we beoordelen
  • Feedback geven
  • Juiste vragen te stellen
  • Luisteren
  • Samen te vatten
  • Opbouw van een goed gesprek te maken

Na afloop heb je een helder beeld, een breder overzicht en dieper inzicht in de verschillende onderdelen het voeren van een functionering of beoordelingsgesprek. Je kunt aan de slag met gesprekken die er toe doen en die de medewerker(s) helpen bij hun functioneren.