Wanneer je organisatie groeiend is, wordt een strak en duidelijk HR-beleid belangrijk, om samen met je medewerkers de doelstellingen te kunnen behalen. Het is belangrijk om het personeelsbeleid hier zo goed mogelijk op aan te laten sluiten. Om een goed beeld te krijgen van de doelen en verwachtingen, maken we eerst een QuickScan van de organisatie en alle zaken rondom personeelsadministratie. O.a. vragen zoals onderstaand zijn dan belangrijk om deze aansluiting bij de organisatiedoelen te behalen:

HR-Beleid

Met een adviseur van HRM Arena, haal je een ervaren HR-professional in huis die praktisch is ingesteld en die goed zicht heeft op je prioriteiten. Met inlevingsvermogen, een luisterend oor en de nodige humor zorgen we voor maximale ondersteuning. Van hieruit bepalen we samen met de ondernemer, wat belangrijk is in de opzet van het HR-beleid.

We geven hier op verschillende manieren invulling aan, afhankelijk van de behoefte van de organisatie. Op projectbasis, tijdelijk een interim HR-adviseur in huis, of met blijvende advisering of ondersteuning vanuit onze dienstverlening. Zoals beschreven bij MKB en Personeel.