Wanneer je organisatie groeiend is, wordt een strak en duidelijk HR-beleid belangrijk zodat je samen met je medewerkers de bedrijfsdoelstellingen kunt behalen. Het is belangrijk om het personeelsbeleid hier zo goed mogelijk op aan te laten sluiten. Om een goed beeld te krijgen van de doelen en verwachtingen, maken we eerst een HR scan van de organisatie en alle zaken rondom het personeel. Vragen zoals onderstaand zijn dan belangrijk om de aansluiting bij de organisatiedoelen te behalen:

HR-Beleid

Met een adviseur van HRM Arena haal je een ervaren HR-professional in huis die praktisch is ingesteld en die goed zicht heeft op je prioriteiten. Met inlevingsvermogen een luisterend oor en de nodige humor zorgen wij voor maximale ondersteuning. Van hieruit bepalen we samen met de ondernemer wat belangrijk is in de opzet van het HR-beleid.

Wij geven hier op verschillende manieren invulling aan, afhankelijk van de behoefte van de organisatie. Op projectbasis, tijdelijk een interim HR-adviseur in huis of met blijvende advisering of ondersteuning. Zoals dit ook beschreven is bij MKB en Personeel.