HRM Arena kan binnen het beleid van je bedrijf passende HR documenten opleveren.

Wanneer jij als ondernemer een medewerker in dienst neemt, moet er minimaal een arbeidsovereenkomst worden opgesteld. Maar meestal blijft het daar niet bij, want binnen personeelszaken heb je vaak met verschillende wet- en regelgeving te maken. Vanuit deze wet- en regelgeving vloeien regelingen met betrekking tot het dienstverband van je medewerkers voort. Hiervoor dienen dan diverse documenten opgesteld te worden.

De afspraak die we daarbij maken is dat we minimaal jaarlijks de documenten aanpassen in het geval van wijzigingen in de wetgeving of regelgeving

HR Documenten die wij kunnen leveren

Arbeidsovereenkomst

Personeelshandboek

Losse regelingen

Instroomformulier

Doorstroomformulier

Uitstroomformulier

Beoordelingscyclus

Functiebeschrijvingen