HRM Arena kan HR documenten opleveren die passen  binnen het beleid van je bedrijf .

Wanneer een werkgever een medewerker in dienst neemt, dient er minimaal een arbeidsovereenkomst opgesteld te worden. Maar meestal blijft het daar niet bij want er komt nu eenmaal wet- en regelgeving aan te pas. Vanuit deze wet- en regelgeving vloeien regelingen met betrekking tot het dienstverband van medewerkers voort. Hiervoor dienen diverse documenten opgesteld te worden.

Als wij het opstellen van de documenten uit handen nemen ben je ervan verzekerd dat we minimaal jaarlijks de documenten aanpassen in het geval van wijzigingen in de wet- of regelgeving

Voorbeelden van HR Documenten

Arbeidsovereenkomst

Personeelshandboek

Losse regelingen

Instroomformulier

Doorstroomformulier

Uitstroomformulier

Beoordelingscyclus

Functiebeschrijvingen