In-, door- en uitstroom is een groot begrip binnen HR oftewel personeelszaken. Mensen komen en gaan binnen organisaties, willen graag groeien, carrière maken. Medewerkers maken verschillende (levens-)fases mee tijdens een dienstverband.

Om goed vorm te geven aan een in-, door- en uitstroomtraject is HR-beleid een onderwerp van belang. Maar nadat een beleid is vormgegeven, dient hier ook uitvoering aan gegeven te worden.

Goed vorm geven aan het in-, door- en uitstroomproces kost tijd. HRM Arena kan je hier goed in ondersteunen en kan dit zelfs grotendeels uit handen nemen. Het gaat er vooral om dat jij als ondernemer kan ondernemen en in gesprek kan blijven met je medewerkers.

in door uitstroom