Stap 1 – Intake

HRM Arena start de samenwerking met een grondige intake waar doelstellingen, plan van aanpak, verwachte duur van de opdracht, tijdsinzet en een inschatting van de kosten worden afgesproken. Het is belangrijk dat de interim professional niet alleen de uitdagingen van het bedrijf en verwachtingen goed begrijpt, maar ook de bedrijfscultuur aanvoelt.

Stap 2 – Selectie

We houden rekening met de vooraf opgestelde competenties tijdens het selecteren van kandidaten voor een shortlist. HRM Arena draagt zorg voor een grondige intake voordat we een kandidaat aan een opdrachtgever voorstellen. De opdrachtgever beslist vervolgens welke kandidaat (of kandidaten) uitgenodigd word(en)(t) voor een gesprek.

Stap 3 – Opstart

De opdrachtgever selecteert  de meest geschikte kandidaat om voor tijdelijke ondersteuning te zorgen. HRM Arena zal de kandidaat op de hoogte houden van de stand van zaken.

De interim professional zal zijn visie en plan van aanpak uitwerken en bespreken. Ook worden afspraken gemaakt om de juiste verwachtingen af te stemmen.

Stap 4 – Samenwerking

Tijdens de looptijd van de opdracht zijn er vaste evaluatiemomenten met HRM Arena en de opdrachtgever ingesteld voor overleg met de interim professional, eventuele aanpassingen en bijzonderheden worden besproken. Bij oplevering of afronding van de opdracht vindt er een eindevaluatie plaats.

Wat zijn de voordelen van een interim professional?

Tijdelijke inzet van externe kennis

De inzet is snel en flexibel

Tijdelijk hogere specialisatie

Begeleiding door HRM Arena

Beslissingen met een objectieve blik

Er worden vragen gesteld die niemand stelt