Stap 1 – Intake

HRM Arena start de samenwerking met een grondige intake waar doelstellingen, plan van aanpak, verwachte duur van de opdracht, tijdsinzet en een inschatting van de kosten worden afgesproken. Het is belangrijk dat de interimmer niet alleen de uitdagingen van het bedrijf en verwachtingen goed begrijpt, maar ook de bedrijfscultuur aanvoelt.

Stap 2 – Selectie

We houden rekening met de vooraf opgestelde competenties tijdens het selecteren van kandidaten voor een shortlist. HRM Arena zorgt voor een grondige intake voordat we een kandidaat voorstellen aan een bedrijf. De opdrachtgever beslist vervolgens welke kandidaat (of kandidaten) uitgenodigd wordt voor een gesprek.

Stap 3 – Opstart

De opdrachtgever selecteert een kandidaat om op projectbasis in dienst te treden. HRM Arena neemt de tijd om de kandidaat op de hoogte te brengen van de stand van zaken.

De interimmer zal zijn visie en plan van aanpak uitwerken en bespreken. Ook worden afspraken gemaakt om de juiste verwachtingen te stellen.

Stap 4 – Samenwerking

Tijdens de looptijd van de opdracht zijn er vaste evaluatiemomenten met HRM Arena en de opdrachtgever ingesteld voor overleg met de interim manager. O.a. worden eventuele aanpassingen en bijzonderheden besproken. Bij oplevering van de opdracht vindt er een eindevaluatie plaats voor goedkeuring.

Wat zijn de voordelen van een interim professional?

Tijdelijke inzet van externe kennis

De inzet is snel en flexibel

Tijdelijk hogere specialisatie

Begeleiding door HRM Arena

Beslissingen met een objectieve blik

Er worden vragen gesteld die niemand stelt