Frequent ziekteverzuim ontbindingsgrond arbeidsovereenkomst?

Het is een doorn in het oog van veel werkgevers: regelmatige ziektemeldingen door werknemers. Een hardnekkige griep kan niemand worden verweten. Maar sommige werknemers maken het wel heel bont met het opnemen van een snipperdagje. De vraag rijst dan ook of frequent ziekteverzuim een grond kan zijn voor ontbinding van een arbeidsovereenkomst.

Ziekteverzuim van 6,5 weken in jaar tijd

In deze zaak liggen werkneemster en werkgever met elkaar in de clinch over het hoge aantal ziektedagen dat werkneemster in de afgelopen dienstjaren heeft opgenomen. Het ziekteverzuim komt soms uit op 6,5 week per jaar. Verschillende gesprekken en waarschuwingen mogen niet baten en ook twee mediationtrajecten lopen op niets uit. Werkgever vraagt ontbinding van de arbeidsovereenkomst bij de kantonrechter zonder toekenning van de transitievergoeding.

Ontbinding wegens ernstig verstoorde arbeidsverhouding

Werkgever stelt dat er sprake is van een ernstig en duurzaam verstoorde arbeidsverhouding. Werkneemster heeft, volgens werkgever, de problemen rond het ziekteverzuim gebagatelliseerd (mede) waardoor werkgever geen vertrouwen meer in werkneemster heeft. Deze vertrouwensbreuk is onherstelbaar. Aldus werkgever.

Ziekte uitval ware reden ontslagverzoek?

Werkneemster heeft aangevoerd dat zij in de periode dat er sprake was van frequent ziekteverzuim nimmer is gezien door de bedrijfsarts, ondanks haar uitdrukkelijke verzoek daartoe. Zij stelt dat zij zich nooit lichtvaardig ziek heeft gemeld; er was altijd sprake van daadwerkelijke ziekte. Zij begrijpt dan ook niet waarom er een verstoorde arbeidsrelatie is. Zij vermoedt dat werkgever van haar af wil louter vanwege haar frequente ziekte uitval.

Werkgever nalatig: had bedrijfsarts in moeten schakelen

Voor zover kantonrechter begrijpt heeft werkgever enkel problemen met haar frequente ziekteverzuim. Echter, die grond mag niet aan het verzoek ten grondslag worden gelegd tenzij vaststaat dat de ziekmeldingen onterecht waren. Werkgever heeft –op één geval na- echter nimmer de bedrijfsarts ingeschakeld om te laten beoordelen of werkneemster daadwerkelijk ziek was. Indien werkgever twijfelde aan de oprechtheid van werkneemster met betrekking tot de ziekmeldingen, dan lag het op zijn weg om die ziekmeldingen te laten onderzoeken door de bedrijfsarts. Nu werkgever dat heeft nagelaten, kan hij zich er niet met succes op beroepen dat door de ziekmeldingen en de twijfel daaromtrent een vertrouwensbreuk is ontstaan.

Ziekteverzuim? Dossieropbouw essentieel voor werkgever!

De kantonrechter wijst in deze zaak het verzoek om ontbinding dat door de werkgever is gedaan af. Betekent deze uitspraak nu dat een werkgever met lege handen staat bij frequent ziekteverzuim? Niet direct. Een werkgever moet echter wel een deugdelijk dossier opbouwen. Het consequent opvolgen van een ziekmelding door een onderzoek van de bedrijfsarts zal hiervoor de beste methode zijn. Zo kom je er snel(ler) achter of de ziekmeldingen terecht zijn. Mocht dit niet het geval zijn, dan kunnen herhaalde onterechte meldingen wel degelijk aanleiding zijn voor een vertrouwensbreuk.

 

Personeelsnet maandag 17 oktober 2016
Terug naar overzicht

Business Model You

Business Model You, de eendaagse workshop die gebaseerd is op de bestseller 'Business Model YOU’ van Tim Clark.

Vraag jij je weleens af wat de baan is die bij jou past? wat voor product of dienst je klant wil? Wat je met je carrière of loopbaan wilt doen? Hoe je bedrijf er op dit moment voor staat? Hoe je je bedrijf bestendig kunt maken voor de toekomst? Waar jij energie van krijgt? Hoe je ook morgen succesvol kunt zijn? 

HRM Arena is Certified Practitioner van Business Model You zodat wij deze workshop aan kunnen bieden zoals deze bedoeld is.

Na afloop van de workshop heb je niet alleen een antwoord op deze vragen maar beschik je tevens over een model dat je de rest van je leven kunt blijven gebruiken.

Schrijf je vandaag nog in en zet de eerste stap naar het bereiken van je ondernemersdoelstellingen of de volgende stap in je loopbaan!

Meer informatie:
http://hrm-arena.nl/nieuws/28

Inschrijven:
https://www.eventbrite.com/e/business-model-you-tickets-30242059815?aff=erelexpmlt