Geen koffie bij werkgever tijdens verzuim leidt tot ontslag

Een zieke werknemer is op grond van de wet gehouden mee te werken aan zijn re-integratie. In de uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland van 8 september 2016 ging het om een zieke werkneemster die weigerde in te gaan op de uitnodigingen van haar werkgever om voor een ‘koffiemoment’ op kantoor te komen. Daarmee ging de werkneemster tegen het advies van de bedrijfsarts in. Dit leidde uiteindelijk tot het ontslag van de werkneemster.

De feiten

Een werkneemster meldt zich ziek. Het advies van de bedrijfsarts luidt dat de werkneemster, om ‘feeling’ te houden met de werkvloer, start met een wekelijks koffiemoment met de werkgever en dat zij na een aantal weken start met aangepast werk.Ondanks herhaalde verzoeken van de werkgever en de waarschuwing dat de loonbetaling zal worden stopgezet, weigert werkneemster op de koffie te gaan bij haar werkgever. Zij geeft aan dat zij dat niet kan vanwege haar klachten. De werkgever zet dan de loonbetaling stop. Het door de werkgever vervolgens bij het UWV aangevraagde deskundigenoordeel luidt dat de (re-integratie) inspanningen van werkneemster onvoldoende zijn, omdat zij weigert op de koffie te gaan bij de werkgever terwijl zij daartoe wel in staat is. Als de werkneemster daarna ook weigert op gesprek te komen bij de werkgever om het deskundigenoordeel te bespreken, verzoekt de werkgever aan de kantonrechter om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. 

Uitspraak van de kantonrechter

De kantonrechter oordeelt kort gezegd dat werkneemster de op haar rustende verplichting om mee te werken aan haar re-integratie heeft geschonden. Dit omdat zij weigerde te starten met het door de bedrijfsarts geadviseerde wekelijkse koffiemoment en zij daar volgens het UWV toe in staat was. Er zijn volgens de kantonrechter geen omstandigheden die maken dat werkneemster haar handelen of nalaten niet kan worden verweten. De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst wegens verwijtbaar handelen van de werkneemster. 

Opmerking

Als een zieke werknemer zijn re-integratieverplichtingen zonder goede reden niet nakomt, dan loopt hij het risico dat de kantonrechter op verzoek van de werkgever de arbeidsovereenkomst ontbindt wegens verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer. Dat geldt ook als het gaat om het geen gehoor geven aan het herhaalde verzoek van de werkgever om voor een koffiemoment op kantoor te komen, als daarmee wordt ingegaan tegen het advies van de bedrijfsarts.

Voor een ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer is wel vereist dat de werkgever de werknemer schriftelijk heeft aangemaand tot nakoming van de re-integratieverplichtingen of een loonstop heeft ingesteld en een deskundigenverklaring heeft overgelegd (tenzij het overleggen van die verklaring niet van de werkgever kan worden gevraagd, bijvoorbeeld als de werknemer zijn medewerking aan de deskundige weigert). In deze uitspraak had de werkgever aan die vereisten voldaan. 

Vraag advies

Wordt u als werkgever geconfronteerd met een zieke werknemer die niet aan zijn re-integratieverplichtingen voldoet, neem dan maatregelen.

 

Wilt u meer weten over te nemen stappen indien een van uw medewerkers aan het verzuimen is? Neem vrijblijvend contact met ons op: Info@hrm-arena.nl

 

Bron: Cereo, 25-10-2016

Terug naar overzicht

Business Model You

Business Model You, de eendaagse workshop die gebaseerd is op de bestseller 'Business Model YOU’ van Tim Clark.

Vraag jij je weleens af wat de baan is die bij jou past? wat voor product of dienst je klant wil? Wat je met je carrière of loopbaan wilt doen? Hoe je bedrijf er op dit moment voor staat? Hoe je je bedrijf bestendig kunt maken voor de toekomst? Waar jij energie van krijgt? Hoe je ook morgen succesvol kunt zijn? 

HRM Arena is Certified Practitioner van Business Model You zodat wij deze workshop aan kunnen bieden zoals deze bedoeld is.

Na afloop van de workshop heb je niet alleen een antwoord op deze vragen maar beschik je tevens over een model dat je de rest van je leven kunt blijven gebruiken.

Schrijf je vandaag nog in en zet de eerste stap naar het bereiken van je ondernemersdoelstellingen of de volgende stap in je loopbaan!

Meer informatie:
http://hrm-arena.nl/nieuws/28

Inschrijven:
https://www.eventbrite.com/e/business-model-you-tickets-30242059815?aff=erelexpmlt