Salarisadministratie

  • Eigen omgeving met alle specifieke zaken over bedrijf en branche (cao)
  • Verzorgen van loonstroken, jaaropgave en loonaangifte
  • Salaris en loonbelasting betalen via SEPA bestand
  • Koppeling met diverse boekhoudprogramma ‘s

Personeelsadministratie

  • Compleet personeelsdossier met arbeidsovereenkomst, salaris, rooster, documenten, salarisspecificaties en jaaropgaven
  • Online invoer nieuwe medewerkers en mutaties

App voor medewerker

  • Raadplegen salarisspecificaties en jaaropgaven
  • Persoonsgegevens wijzigen