Salarisadministratie

 • Eigen omgeving met alle specifieke zaken over bedrijf en branche (cao)
 • Verzorgen van loonstroken, jaaropgave en loonaangifte
 • Salaris en loonbelasting betalen via SEPA bestand
 • Koppeling met diverse boekhoudprogramma‘s

Personeelsadministratie

 • Compleet personeelsdossier met arbeidsovereenkomst, salaris, rooster, verlof, documenten, salarisspecificaties en jaaropgaves
 • Online invoer nieuwe medewerkers en mutaties
 • Verlof registeren, goedkeuren en verwerken

App voor medewerker

 • Raadplegen salarisspecificaties en jaaropgaves
 • Verlof aanvragen en inzien
 • Persoonsgegevens wijzigen

 HR advies

 • half uur advies per medewerker per jaar op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, functioneren, ontslag en verzuim

Extra mogelijkheden (tegen meerprijs)

 • Urenregistratie
 • Projectregistratie