Salarisadministratie

 • Eigen omgeving met alle specifieke zaken over bedrijf en branche (cao)
 • Verzorgen van loonstroken, jaaropgave en loonaangifte
 • Salaris en loonbelasting betalen via SEPA bestand
 • Koppeling met diverse boekhoudprogramma’s

Personeelsadministratie

 • Compleet personeelsdossier met arbeidsovereenkomst, salaris, rooster, verlof, verzuim, documenten, salarisspecificaties en jaaropgaven
 • Online invoer nieuwe medewerkers en mutaties
 • Verlof registeren, goedkeuren en verwerken
 • HR processen & cyclus via workflows
 • Opstellen HR documenten (inclusief standaard model voor contracten en brieven)

Verzuimadministratie

 • Ziek- en betermeldingen, met koppeling naar verschillende arbodiensten
 • Verwerk verzuim cases volgens de Wet verbetering Poortwachter

App voor medewerker

 • Raadplegen salarisspecificaties en jaaropgaven
 • Verlof aanvragen en inzien
 • Persoonsgegevens wijzigen
 • Declaraties indienen

 HR advies

 • Eén uur advies per medewerker per jaar op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, functioneren, ontslag en verzuim
 • Twee uur strategisch HR overleg per jaar met werkgever

Extra mogelijkheden (tegen meerprijs)

 • Urenregistratie
 • Projectregistratie