Voor wie is de verzuim training:

De verzuim training is voor alle bedrijven die verzuim willen voorkomen of terug willen dringen. Maar ook voor bedrijven die medewerkers willen stimuleren en professionaliseren. De verzuimtraining is hierbij van wezenlijk belang.

Duur:

1 of 2
Dagdelen

Deelnemers:

Minimaal 4
Maximaal 8

Heeft je organisatie een helder beleid op het gebied van verzuim en verzuimpreventie? De ervaring leert dat het belangrijk is medewerkers inzicht te geven in het beleid en ze actief te betrekken in het streven om verzuim terug te dringen. Kennis, inzicht, verantwoordelijkheid en veiligheid zijn de belangrijkste aspecten binnen een organisatie om verzuim terug te dringen. Een verzuimtraining is daarbij onontbeerlijk.

We staan bij de verzuim training stil bij:

 • Verschillende typen verzuim
 • Verschillende oorzaken van verzuim
 • Rechten en plichten van zowel de werkgever als de werknemer
 • Huidige wetgeving
 • Het voorkomen van verzuim
 • Het herkennen van dreigend verzuim
 • Het oefenen van gesprekstechnieken (met acteur)
 • Het verschil tussen ziek en arbeidsongeschikt zijn
 • Inzicht te geven in de rechten en plichten die zij hebben rondom verzuim
 • Bewust te maken van de consequenties voor hun collega’s en werkgever als zij zich frequent ziek melden
 • Inzicht te geven in wat het verschil is tussen ziek en arbeidsongeschikt zijn
 • Inzicht te geven in de mogelijkheden als er zich problemen voordoen
verzuim-training

De ervaring leert dat het belangrijk is, om medewerkers inzicht te geven in het beleid en ze actief te betrekken in het streven om verzuimverlof terug te dringen. Kennis, inzicht, veiligheid en verantwoordelijkheid zijn de belangrijkste aspecten binnen een organisatie.