Hopelijk krijg je als ondernemer nooit te maken met een zieke medewerker en heb je daardoor geen verzuimbegeleiding nodig. Een zieke medewerker kost anderhalf tot tweeënhalf keer zoveel als zijn brutoloonkosten.

Als de zieke medewerker niet binnen twee jaar gereïntegreerd is, zal bovendien voor grotere organisaties de WIA-premie voor alle werknemers worden verhoogd of het zal invloed op de verzekeringspremie krijgen.

Maar wat moet ik doen als ik een zieke medewerker heb?

Het is goed om een verzuimbeleid op te stellen dat voor iedereen binnen de organisatie helder en concreet is. Hierdoor is het bespreekbaar maken van verzuim al makkelijker. Omdat je als ondernemer niet snel met langdurig verzuim te maken krijgt, is het verstandig om een adviseur achter de hand te hebben met de nodige kennis en ervaring met dit soort trajecten. HRM Arena staat voor je klaar met uitgebreide ervaring rondom het begeleiden van zieke medewerkers.

HRM Arena kan samen met jou een passend verzuimbeleid en procedure ontwikkelen. Wanneer een medewerker langdurig ziek of arbeidsongeschikt is, begeleiden we deze bij de terugkeer in het arbeidsproces. Dit in nauwe samenwerking met je arbodienst en het UWV.

Verzuim is een keuze, de keuze van een medewerker om wel of niet te komen werken en wel of niet te kiezen voor arbeidsverzuim. Het is een keuzeproces waarbij jij als werkgever met de juiste begeleiding doorslaggevende invloed kunt uitoefenen.

Wet verbetering Poortwachter (afbeelding rechts)

Dit is een voorbeeld van een tijdlijn van de Wet van Poortwachter. HRM Arena kan hier samen met jouw invulling aan geven.

Wet verbetering poortwachter-WVP

Kortom, de aandacht voor Arbo en verzuimpreventie biedt de volgende voordelen:

Gezond, plezierig en
veilig werkomgeving

Minder kosten, verzuim
en arbeidsongeschiktheid

Minder productieverlies
en betere planning

Hogere arbeidsproductiviteit
en minder ziekteverzuim

Aantrekkelijke werkgever door
goed personeelsbeleid

Minder personeelsverloop,
fijnere werkgever

Imagoverbetering bij klanten
en aandeelhouders

Loonsancties door het
UWV voorkomen